• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Kryzysy bankowe i regulacja sektora finansowego.

Wiele osób bezbłędnie wie co to są środki masowego przekazu. Jednak czego tak w istocie dostarczają nam media? Czy wiadomości i zdarzenia są zawsze opisywane rzetelnie a wiadomości sprawdzone. Skąd możemy wiedzie czy środki masowego przekazu nas nie okłamują? Są rozmaitego rodzaju media. Media publiczne oraz środki masowego przekazu komercyjne. Media komercyjne utrzymują się zwykle z reklam. Obserwując stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Media publiczne na ogół oraz utrzymują się w głównej mierze z abonamentu, niemniej jednak także z reklam. Media dzielimy także na prasę, radio oraz telewizję a też witryny typu ANCHOR. Media dzielimy też na innowacyjne media i stare środki masowego przekazu. Nie każdy również zastanawiał się jaką rolę pełnią środki masowego przekazu? I jak na nas wpływają. Często to na podstawie mediów i wiadomości w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie oraz na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, tworzymy swój światopogląd. Środki masowego przekazu mają kolosalny wpływ na nas, odbiorców. I wielokrotnie to wykorzystują. Toteż odrobina sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeżeli chodzi o środki masowego przekazu.

1. Kontynuuj

2. Czytaj dalej

Rynek ropy naftowej i jego wpływ na światową gospodarkę.

Categories: Biznes

Comments are closed.